Tag Archive for: Utterslev Mose

Referat af ‘Livet i mosen’ møde om Utterslev Moses planteliv

Onsdag den 22. november 2023 var flere end 20 personer mødt op i Storkøbenhavns Jagtforenings klubhus Mosehuset (Mosesvinget 3, 2400 København) på en mørk stormfuld og regnfuld aften for at høre om Utterslev Moses planteliv ved biolog Knud Johnsen, der har arbejdet i Utterslev Moses Naturplejelaug i 5 år, nu som formand. Læs mere

Guidet tur til Gyngemosen, Bakkemosen og Bademosen og hør om vilde heste i Høje Gladsaxe Park

Guidet mosetur gennem Gyngemosen til Bakkemosen og Bademosen og hør om hvordan de vilde heste bidrager til at fremme den biologiske mangfoldighed?

Læs mere

Mosens padder

Hvilke padder lever i Utterslev Mose, og hvad skal der gøres for at forbedre deres livsvilkår?
Oplæg ved biolog Paul Maslen, Københavns Kommune
Tid og sted:  Den 25. oktober, kl. 18.30-20.30 i Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400 København NV
Læs mere

Mosetræf 2023 – program

  Mosetræf 2023 – program Programmet kan  downloades her (PDF) Vi fejrer Utterslev Mose med aktiv naturformidling for voksne og børn. Vi deltager i Naturens Uge og sætter fokus på livet og naturen under overfladen.

Undersøgelser af biodiversitet og naturværdier i Utterslev Mose

Medlem af Borgerrepræsentationen Andreas Petersen (C) stillede den 13. juni 2022  følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen (se Politikerspørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen 2022)

”Kan forvaltningen redegøre for relevante undersøgelser af biodiversitet og naturværdier i Utterslev Mose, og hvilke tiltag der er planlagt, undersøgt eller mulige for at øge områdets biodiversitet og Utterslev Moses rekreative værdier?”

Læs mere

Utterslev Moses landskabsarkitektur, fra Vestvolden til Høje Gladsaxe Vej

Referat af guidet tur “Utterslev Moses landskabsarkitektur” ved Richard Hare, landskabsarkitekt og ansat ved Københavns Universitet. Richard Hare fortalte om Utterslev Moses landskabsarkitektur fra udgravningen, terrænarbejdet og beplantningen og om mosens udvikling siden. Turen fandt sted den 11. juni 2023 og var arrangeret af Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Se begivenhed her

Utterslev Moses landskabsarkitektur

I forbindelse med ‘Københavnerpicnic – en langbordsmiddag henover Vestvolden mellem Tingbjerg og Husum‘ søndag d. 11. juni 2023 arrangeret af Brønshøj-Husum Lokaludvalg m.fl. fortæller landskabsarkitekt Richard Hare om Utterslev Moses tilblivelse fra udgravningen, terrænarbejdet og beplantningen og om mosens udvikling siden. Turen starter kl. 15.30-17.00 med start fra den nye cykel- og gangbro over Vestvolden ved Fæstningskanalen (vest for Åkandevej).

Læs mere