Om foreningen

Vi er en forening ‘Utterslev Moses Venner’, der blev stiftet den 29. november 2021.

Bestyrelsen består af Lise Buch (formand), Nikolaj Noel Christensen (næstformand), Merete Pedersen (kasserer), Alex Heick, Richard Hare, Lone Kofoed Rasmussen og  Jakob Soland Engbæk. Suppleanter er Pia Nyholm Rasmussen og Christina Albarts.

Vi er alle engageret i lokalpolitik og miljøpolitik og arbejder sammen med Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj Husum Lokaludvalg.

Foreningens formål er at værne om Utterslev Mose – både som natur og som et rekreativt område ved at være talerør for mosen i samarbejde med allerede etablerede frivillige laug og foreninger mv.

Download PDF Nyhedsbrev fra bestyrelsen 1. februar 2022 med Bestyrelsens programerklæring, arbejdsgrundlag og opgaver

Download PDF Nyhedsbrev fra bestyrelsen 1. april 2022

Download Mosenyt 24. oktober 2022

Download Emdrup Grundejerforenings medlemsblad marts 2022  med artikel af Lise Buch

Download indkaldelse til generalforsamling 2023

Download referat af generalforsamling 2023

Download årsregnskab for 2022

*****

Indlæg til hjemmesiden sendes til bestyrelsen@mosevenner.dk. Indlæggene vil blive lagt på hjemmesiden under Blog med forfatterens navn.

Formanden kan kontaktes pr. e-mail: kontakt@mosevenner.dk