DN’s affaldsindsamling i Utterslev Mose og Vestvolden

I år arrangerer foreningen Utterslev Moses Venner affaldsindsamling i Utterslev Mose og ved Vestvolden i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings årlige landsdækkende kampagne.
Det er d. 26. marts fra kl. 10-16 og mødestedet er Edderkoppelegepladsen ved Pilesvinget 80, 2700 Brønshøj (det er adressen for det offentlige toilet).

Læs mere

Invitation til reception i anledning af ny publikation om Utterslev Mose

Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg og foreningen Utterslev Moses Venner inviterer til reception på Rentemestervej Biblioteket i anledning af udgivelsen af:

Utterslev Mose : God økologisk tilstand i 2027 : Hvordan, udgivet af Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forenings website ’Danmarks Fugle’

Vi vil gerne præsentere Dansk Ornitologisk Forenings website ’Danmarks Fugle’ med beskrivelser, højaktuelle data og flotte fotos af mere end 300 danske fuglearter. Som DOF skriver “Det er læring og ny viden for alle fra nybegynderen til nørden”.

https://dofbasen.dk/danmarksfugle/

Læs mere

Bro og boardwalk i Kirkemosen

Omkring jul 2020 fik et par beboere (Jørgen Fink og Ole Vendt) omkring Kirkemosen, uafhængigt af hinanden, den samme gode idé, at etablere en lille bro over kanalen i den nordlige ende af mosen, så passagen op forbi Hareskovvej kunne undgås, ved færdsel til fods rundt om mosen. Lokaludvalget blev kontaktet og en lille arbejdsgruppe blev nedsat, som siden da ved forskellige initiativer har arbejdet for at realisere forslaget.
Læs mere

Møde om fuglelivet i Utterslev Mose 9. november 2022

Flere end 30 engagerede fugleinteresserede deltog i mødet d. 9. november i Mosehuset, Mosesvinget 3, der var arrangeret af Utterslev Moses Venner og Brønshøj-Husum Lokaludvalg, hvor Nikolaj Noel Christensen, mangeårig kender og ornitolog holdt oplæg med indledning af Troells Melgaard, ligeledes mangeårig kender af Utterslev Mose og initiativtager til Naturplejelauget.

Læs mere

Et bedre kig til mosens vand og de vilde fugle

For de mange beboere omkring Utterslev Mose og de mange tusinde, der hvert år benytter stierne omkring mosen til at nyde naturen eller motionere, er der nu godt nyt. Den grønne mur af piletræer og andre vækster, som efterhånden har dækket for udsynet til mosens vandspejl og fugleliv, må nogle steder vige for et frit udsyn til mosen.

Læs mere

Oplæg om mosens fisk af Henrik Carl

På et velbesøgt møde tirsdag den 25. oktober 2022 med oplæg om mosens fisk af mangeårig kender, lystfisker og biolog Henrik Carl fra Statens Naturhistoriske Museum blev vi klogere på hvilke fiskearter, der har været at finde i mosen, hvordan de trives og hvordan flere kunne interessere sig for lystfiskeri i Utterslev Mose. Læs mere

Michael Petersen illustrator