Den frivillige forening Utterslev Græsningslaug

Indhold:

Lidt om foreningen
Historien bag foreningen
Foreningen blev stiftet
Fåreholdet
Medlemskab og formålsparagraf
Historien om området, hvor fårefolden ligger, og fredningen af Utterslev Mose
Samarbejdet med Københavns Kommune og pleje- og udviklingsplanen for Utterslev Mose
Mere om Utterslev Mose, Pleje- og Udviklingsplan fra 2004
Efterskrift
Kilder

Lidt om foreningen

Utterslev Græsningslaugs fårefold ligger ved Rådvadsvej og Mosesvinget og overfor Bispebjerg Kirkegård med adresse Rådvadsvej 63.

I øjeblikket (januar 2023) består lauget af 19 familier (husstande) med Kirstine Hjort Lorenzen som forkvinde, Dorthe Navntoft som næstformand og Morten Schou som kasserer. Kirstine Hjorth Lorenzen har været med til at stifte foreningen sammen med sin mand Peter Triantafillou.

Medlemmerne betaler kontingent for klipning, slagtning, transport, medicin, vinterhold hos en fritidslandsmand mm.

Foreningen har 9 moderfår og en vædder alle af racen Gotlandsk pelsfår eller “Gotlændere”, der stammer fra den svenske ø Gotland. Fra oktober til maj overvintrer de på en gård i nærheden af Køge. Inden de læmmer, bliver fårene klippet i stalden. Når moderfårene har læmmet i april/maj, bliver de med deres lam kørt til fårefolden i Utterslev Mose, hvor de opholder sig hele sommeren og efteråret. I september bliver moderfårene klippet igen. I oktober bliver lammene kørt til slagtning, og derefter bliver moderfårene kørt til gården ved Køge. Medlemmerne fordeler lammekødet ligeligt imellem sig.

Foreningen er medlem af Gotlænderforeningen og benytter sig af uld- og skindindsamlingen arrangeret af Gotlænderforeningen i november måned. Lammeskindene køres til et indsamlingspunkt for Gotlænderforeningens ‘Klub Nordsjælland’ og bliver sendt til Sverige, hvor de bliver garvet på Donnia Skinn eller Tranås Skinnberedning. Som noget nyt er foreningen begyndt at få spundet garn af råuld fra sommerklipningen af moderfårene. Råulden bliver spundet på Hjelholts Uldspinderi i Hesselager på Fyn.

På generalforsamlingen i februar eller marts fordeles de faste opgaver, og der laves en vagtplan, inden fårene kommer på marken. Medlemmerne mødes i forbindelse med fællesopgaver i folden. Foreningen deltager med aktiviteter i Utterslev Moses ‘Mosetræf’, der afholdes i september måned. Sæsonen afsluttes med en ”lammefest” i Naturværkstedet Streyf, der er Københavns Kommunes samlingspunkt for de grønne projekter i Utterslev Mose.

Der har fra starten været et tæt samarbejde med den ansvarlige byrumsforvalter for Utterslev Mose, der er ansat i ‘Parker, Kirkegårde og Renhold’ i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Der er åben adgang til fårefolden, dog må man ikke have hund med og kun fodre med ting fra naturen i nærheden. Foreningen oplever et stigende antal besøgende, der kigger forbi. Også børneinstitutioner i området besøger jævnligt fårefolden. Foreningen er glad for denne kontakt og snakker gerne med de besøgende om fårene og om hvordan de bidrager til naturpleje og forskønnelse af området.

Foreningen har en hjemmeside. Se video om foreningen.