Om mosetræffet

Mosetræffet startede som Mosedag omkring 1985. Dengang var det Zoologisk Museum, der stod for aktiviteterne.

I 1992 kom Københavns Kommune med, og frem til 2003 hed arrangementet Livet i Utterslev Mose.

I 2004 fik arrangementet et gevaldigt løft og blev nu kaldt Mosetræf. I referat for det ordinære udvalgsmøde onsdag den 2. juni 2004 i Bygge- og Teknikudvalget i forbindelse med vedtagelsen af Utterslev Mose – Pleje- og Udviklingsplan for 2004-2008 står der følgende:

Arrangement – festligholdelse af Pleje- og Udviklingsplanen

Søndag d. 13. juni afholdes en stort “Mosetræf” med aktiviteter og information om Utterslev Mose. Ved arrangementet rettes fokus på mosen, som det dejlige bynære naturområde det er, med masser af friluftsmuligheder. Samtidig informeres om, hvad der fra Københavns Kommunes side gøres, for at bevare og styrke Utterslev Mose.

Arrangementet er en udvidelse af det populære og altid velbesøgte arrangement “Livet i Utterslev Mose”, hvor der informeres om natur og miljø i mosen. Arrangementet har gennem mange år været afholdt af naturvejlederne i Vej & Park i samarbejde med Miljøkontrollen og Zoologisk Museum. I år vil arrangementet desuden byde på koncerter, underholdning for børn, sejlads på tømmerflåde, familieløb, bueskydningskonkurrence, træfældning for børn, vandreture med temaer om fugle, flagermus og planter, lystfiskeri, kunstmaling med mere. Som medarrangører deltager i år også parkbrugerrådets medlemsorganisationer, lokale kræfter og institutioner under Kultur – og Fritidsforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen samt Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen. Til afholdelse af koncerter m.m. har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget støtte fra “Puljen for Lokale Kulturelle Aktiviteter”.

Naturvejlederne i Teknik- og Miljøforvaltningen stod for arrangementet frem til 2010, hvor naturvejlederordningen ophørte. I 2011 var der af samme grund ikke noget Mosetræf.

I 2012 tog Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg ansvaret for det årlige Mosetræf. Og både Teknik- og Miljøforvaltningen og Zoologisk Museum (nu Statens Naturhistoriske Museum) har i alle årene bidraget med aktiv naturformidling.
(Kilde: Brønshøj-Husum Lokaludvalg)

I 2021 blev Mosetræffet arrangeret af frivillige sammen med lokaludvalgene. Fra 2022 bliver Mosetræffet arrangeret af foreningen Utterslev Moses Venner, men stadigvæk i samarbejde med lokaludvalgene.

Se programmet fra Mosetræf 2021 og Mosetræffets historie

Om Mosetræf 2022

Download Mosetræf 2022 program (PDF)

Download Mosetræf 2023 program  (PDF)