Tag Archive for: vandkvalitet

Ny rapport om Utterslev Moses vandtilstand

Alex Heick, der er medlem af bestyrelsen i Utterslev Moses Venner og formand for Bispebjerg Lokaludvalg har skrevet en rapport om Utterslev Moses vandtilstand med anbefalinger til at højne vandkvaliteten. Rapporten hedder ‘Utterslev Mose : God økologisk tilstand i 2027 : Hvordan’, udgivet af Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Læs mere

Invitation til reception i anledning af ny publikation om Utterslev Mose

Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg og foreningen Utterslev Moses Venner inviterer til reception på Rentemestervej Biblioteket i anledning af udgivelsen af:

Utterslev Mose : God økologisk tilstand i 2027 : Hvordan, udgivet af Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Læs mere

Oplæg om mosens fisk af Henrik Carl

På et velbesøgt møde tirsdag den 25. oktober 2022 med oplæg om mosens fisk af mangeårig kender, lystfisker og biolog Henrik Carl fra Statens Naturhistoriske Museum blev vi klogere på hvilke fiskearter, der har været at finde i mosen, hvordan de trives og hvordan flere kunne interessere sig for lystfiskeri i Utterslev Mose. Læs mere