Ny rapport om Utterslev Moses vandtilstand

Alex Heick, der er medlem af bestyrelsen i Utterslev Moses Venner og formand for Bispebjerg Lokaludvalg har skrevet en rapport om Utterslev Moses vandtilstand med anbefalinger til at højne vandkvaliteten. Rapporten hedder ‘Utterslev Mose : God økologisk tilstand i 2027 : Hvordan’, udgivet af Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Rapporten kan downloades her (PDF).

Alex har revideret en tidligere rapport, han har skrevet i 2012: ‘Utterslev Mose Forureningstilstand og handlemuligheder’.

Se artikel om publikationen her