Michael Petersen har tegnet vores logo. Han forklarer følgende:

Sorthalset lappedykker er en signaturfugl for Utterselv Mose. Ikke almindelig – men relativt konstant som ynglefugl. En fugl på vandet med et karismatisk udseende. Den forenklede tegning af fuglen i logoet lægger vægt på silhuetten, det røde øje og den lysende vifte af fjer på hovedets sider. Navnetrækket “Utterslev Moses Venner” danner vandoverfladen – som en basis for arbejdet mod en renere og mangfoldigere mose.