Mosetræf 2023 – Spor efter fortiden i Utterslev Mose

Museumsinspektør Niels Henrik Andreasen fortæller om stenalderbønder, slebne økser og forhistorisk jagt i mosen.

Læs mere

Mosetræf 2023 – Sommerfuglen – en musikalsk fortælling

Oplev ’Sommerfuglen’, en musikalsk fortælling for mindre børn og voksne opført af Mette Soraya Svane.

Læs mere

Mosetræf 2023 – Utterslev Mose Bilaug

Utterslev Mose Bilaug deltager igen i år i Mosetræffet ved Naturværkstedet Streyf, Rådvadsvej 69

Læs mere

Mosetræf 2023 – Maleworkshop ’Vi maler mosen’

Mosetræf 2023 – Maleworkshop ’Vi maler mosen’ Linh Nguyen har igen i år maleworkshop ’Vi maler mosen’ for børn og voksne i Højmosen

Mosetræf 2023 – Performativ workshop: Vandbærerne

Vandbærerne er en performativ workshop, der med Utterslev Mose som den stedspecifikke ramme, omhandler vand og mere-end-menneskelige perspektiver. Det er et samarbejde mellem billedkunstnerne Marie Raffn og Maj Horn, der kombinerer materielle undersøgelser med kollektivt socialt engageret praksis.

Læs mere

Undersøgelser af biodiversitet og naturværdier i Utterslev Mose

Medlem af Borgerrepræsentationen Andreas Petersen (C) stillede den 13. juni 2022  følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen (se Politikerspørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen 2022)

”Kan forvaltningen redegøre for relevante undersøgelser af biodiversitet og naturværdier i Utterslev Mose, og hvilke tiltag der er planlagt, undersøgt eller mulige for at øge områdets biodiversitet og Utterslev Moses rekreative værdier?”

Læs mere

Utterslev Moses landskabsarkitektur, fra Vestvolden til Høje Gladsaxe Vej

Referat af guidet tur “Utterslev Moses landskabsarkitektur” ved Richard Hare, landskabsarkitekt og ansat ved Københavns Universitet. Richard Hare fortalte om Utterslev Moses landskabsarkitektur fra udgravningen, terrænarbejdet og beplantningen og om mosens udvikling siden. Turen fandt sted den 11. juni 2023 og var arrangeret af Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Se begivenhed her

Konference ‘Hvorfor trumfer store anlægsprojekter natur, klima og demokrati?’

Konferencen ‘Hvorfor trumfer store anlægsprojekter natur, klima og demokrati?’ Utterslev Moses Venner var selvfølgelig tilstede på konferencen ‘Hvorfor trumfer store anlægsprojekter natur, klima og demokrati?’ På konferencen deltog Nikolaj Noel Christensen og Christina Albarts fra vores foreningsbestyrelse. Det blev til en rigtig spændende dag fyldt med gode oplæg om, hvorledes økonomiske interesser til stadighed de […]

Mosens flagermus

Oplæg om flagermus ved biolog Inger Kærgaard, derefter tur omkring Kirkemosen
Tid og sted:  Den 8. juni, kl. 20.00-22.00 i Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400 København NV

Læs mere

Utterslev Moses landskabsarkitektur

I forbindelse med ‘Københavnerpicnic – en langbordsmiddag henover Vestvolden mellem Tingbjerg og Husum‘ søndag d. 11. juni 2023 arrangeret af Brønshøj-Husum Lokaludvalg m.fl. fortæller landskabsarkitekt Richard Hare om Utterslev Moses tilblivelse fra udgravningen, terrænarbejdet og beplantningen og om mosens udvikling siden. Turen starter kl. 15.30-17.00 med start fra den nye cykel- og gangbro over Vestvolden ved Fæstningskanalen (vest for Åkandevej).

Læs mere