Tag Archive for: naturpleje

Guidet tur til Gyngemosen, Bakkemosen og Bademosen og hør om vilde heste i Høje Gladsaxe Park

Guidet mosetur gennem Gyngemosen til Bakkemosen og Bademosen og hør om hvordan de vilde heste bidrager til at fremme den biologiske mangfoldighed?

Læs mere

Undersøgelser af biodiversitet og naturværdier i Utterslev Mose

Medlem af Borgerrepræsentationen Andreas Petersen (C) stillede den 13. juni 2022  følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen (se Politikerspørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen 2022)

”Kan forvaltningen redegøre for relevante undersøgelser af biodiversitet og naturværdier i Utterslev Mose, og hvilke tiltag der er planlagt, undersøgt eller mulige for at øge områdets biodiversitet og Utterslev Moses rekreative værdier?”

Læs mere

Mosens kræ

I rækken af oplæg om Livet i Mosen arrangeret af Brønshøj-Husum Lokaludvalg er turen nu kommet til insekterne, spindlerne og de andre små kræ. Læs mere

Om Utterslev Græsningslaug

Utterslev Græsningslaugs fårefold ligger ved Rådvadsvej og Mosesvinget og overfor Bispebjerg Kirkegård med adresse Rådvadsvej 63. Der er åben adgang til fårefolden, og  foreningen oplever et stigende antal besøgende, der kigger forbi.

Møde om fuglelivet i Utterslev Mose 9. november 2022

Flere end 30 engagerede fugleinteresserede deltog i mødet d. 9. november i Mosehuset, Mosesvinget 3, der var arrangeret af Utterslev Moses Venner og Brønshøj-Husum Lokaludvalg, hvor Nikolaj Noel Christensen, mangeårig kender og ornitolog holdt oplæg med indledning af Troells Melgaard, ligeledes mangeårig kender af Utterslev Mose og initiativtager til Naturplejelauget.

Læs mere

Et bedre kig til mosens vand og de vilde fugle

For de mange beboere omkring Utterslev Mose og de mange tusinde, der hvert år benytter stierne omkring mosen til at nyde naturen eller motionere, er der nu godt nyt. Den grønne mur af piletræer og andre vækster, som efterhånden har dækket for udsynet til mosens vandspejl og fugleliv, må nogle steder vige for et frit udsyn til mosen.

Læs mere