Utterslev Moses landskabsarkitektur

I forbindelse med ‘Københavnerpicnic – en langbordsmiddag henover Vestvolden mellem Tingbjerg og Husum‘ søndag d. 11. juni 2023 arrangeret af Brønshøj-Husum Lokaludvalg m.fl. fortæller landskabsarkitekt Richard Hare om Utterslev Moses tilblivelse fra udgravningen, terrænarbejdet og beplantningen og om mosens udvikling siden. Turen starter kl. 15.30-17.00 med start fra den nye cykel- og gangbro over Vestvolden ved Fæstningskanalen (vest for Åkandevej).

Utterslev Mose blev officielt indviet i 1945, som Europas største naturpark. Parken er tegnet af stadsgartner Jacob Bergmann som en del af det store netværk af parker Københavns Kommune anlagde i 1930erne 40erne.

Mosens historie er lang og spændende, og vi skal kigge på hvordan den aftegner sig i landskabet. Området er en naturlig lavning, som var tiltænkt som en del af vandforsyningssystemet for København. Der har været perioder med tilgroning og tørvegravning, en motorvej på tværs af området, ekstrem vandforurening -og efterfølgende tiltag, der har fået mosen til at se ud som den gør i dag.

Vi afkoder Mosens gåder og diskutere mulige fremtidsscenarie for Utterslev Mose.
Richard Hare er landskabsarkitekt og underviser på Københavns Universitet.  Han er aktiv i naturpleje i Utterslev Mose og sidder i bestyrelsen for foreningen ”Utterslev Moses Venner”.

Efter byvandringen er der mulighed for at være med i Københavnerpicnicen – en langbordsmiddag henover Vestvolden mellem Tingbjerg og Husum. Se også begivenheden  på Facebook