Højmosen Kogræsserlaug er en forening med omkring 60 medlemmer, der holder til i Højmosen i Utterslev Mose. Højmosen ligger ved Grønnemose Allé mod syd og Moseskellet mod øst. Lauget blev stiftet i november 2016 af lokale familier, der kunne se muligheden for at bringe naturen lidt tættere på byen.

Kogræsserlauget i Højmosen

Kogræsserlauget tager hul på den syvende sæson. I begyndelsen af maj kommer der igen kreaturer i Højmosen til glæde for både biodiversitet og besøgende. Mosen er et frirum for mange, og de roligt græssende, lidt nysgerrige dyr, bidrager til oplevelserne.

Kreaturerne medvirker til, at mosen ikke springer i krat, altså bevares lysåbne arealer og dermed sikres en mere varieret flora, der igen fremmer en mere varieret fauna. Biodiversitet er et nøgleord for den vedligeholdelse, der på forskellig vis foregår i og omkring mosen.

En kvægavler på Møn, leverer dyrene til Højmosen samt til flere andre laug omkring København. Det sker omkring 1. maj, når “maden står grøn” og er klar til at blive spist. Fra dyrene stopper med at drikke mælk fra koen lever de alene af græs, planter og vand. I mosen rækker maden kun til sommermånederne, hvor der til gengæld er rigeligt. Fra starten var der 4 kreaturer, men det blev, på opfordring fra biologerne, øget til 5 for at sikre den bedst mulige afgræsning.

Det daglige tilsyn med dyrene går på skift mellem ca. 40 andelshavere. De sikrer, at der er vand i truget, strøm på hegnet og at dyrene har det godt. Det er så de samme der, ud over glæden ved dyrene, også kan glæde sig til at få andel i kødet, når kreaturerne bliver slagtet i november måned.

Lauget blev stiftet i november 2016 af lokale familier, der kunne se muligheden for at bringe naturen lidt tættere på byen, og Højmosen lå jo lige der og ventede. Københavns Kommune så muligheder i et partnerskab og bevilgede penge til indhegning af området. I dag har lauget en permanet tilladelse til at holde “dyr i byen”.

Højmosen Kogræsserlaug er en forening med omkring 60 medlemmer, men naturligvis med plads til flere, der vil bidrage til det gode formål. Et medlemskab koster 150,- kr/år, der indbetales på Mobile Pay 51507. Medlemskabet er helt uforpligtende.

Det er også muligt at blive andelshaver, så betaler man 1000,-kr i depositum for en kødandel på en ottendedel ko, hvis kilopris bestemmes ved sæsonafslutning.

Kontakt foreningen på mail: hojmosekoen@gmail.com